Stručný návod, ako si vybaviť zbrojný preukaz

 
 
 

Infolinka: +421 917 961 386 (Po - Pia 7:00 - 16:00)

 
 
Trhák dňa
15.02.2020Dokonca zostáva ešte:
 
 
 
Úvod > Najnovšie články > Všeobecné články > Stručný návod, ako si vybaviť zbrojný preukaz
 

Stručný návod, ako si vybaviť zbrojný preukaz

Už dlhšie premýšľate, že si vybavíte zbrojný preukaz? Nemusíte byť poľovník, športový strelec ani zberateľ, aby ste dostali povolenie držať či nosiť zbraň. Možno sa chcete cítiť bezpečnejšie, prípadne chrániť seba a svoju rodinu. Nech už je dôvod akýkoľvek, ukážeme Vám, ako získať zbrojný preukaz, čo všetko na to potrebujete a koľko Vás to približne bude stáť.

Všade sa dočítate, že: „Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.” Čo to v praxi znamená? To si hneď vysvetlíme.

Na základe vlastnej potreby, či už ste poľovník, ochrankár, zberateľ, športový strelec, alebo len cítite potrebu nosiť pri sebe zbraň kvôli ochrane, môžete požiadať o zbrojný preukaz (ZP) v rámci týchto skupín: 

 • A. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • B. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • C. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • D. držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 • E. držanie zbrane a streliva na športové účely,
 • F. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Je celkom bežné požiadať o viacero kategórií ZP naraz, prípadne si neskôr požiadať o rozšírenie preukazu.

 

Kto môže požiadať o zbrojný preukaz?

Vy, ak spĺňate týchto 5 podmienok:

 1. dosiahli ste vek 21 rokov, aj keď existuje pár výnimiek, napr.:
  • vek 18 rokov pre ZP skupiny D, ak ste držiteľom poľovníckeho lístka,
  • vek 15 rokov pre ZP skupiny E, ak ste členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a máte súhlas od Vášho zákonného zástupcu,
 1. máte miesto pobytu na území SR,
 2. ste plne spôsobilý na právne úkony, 
 3. ste bezúhonný a spoľahlivý, konkrétne podľa § 19 zákona o strelných zbraniach a strelive,
 4. ak ste zdravotne a psychicky spôsobilý, čo musia dokázať lekárske posudky.

V neposlednom rade musíte preukázať svoju odbornosť držať a nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred komisiou. Čo všetko, ale musíte absolvovať, kým sa k nej dostanete? 

 

Pred podaním žiadosti o ZP

Musíte mať za sebou spomínané vyšetrenia. Psychologický posudok sa pohybuje v cene cca 50 - 80 €, ale konečná suma a forma testovania závisí od konkrétneho klinického psychológa. Čo očakávať? Súčasťou vyšetrenia môže byť rozhovor a písomný test či rôzne psychologické cvičenia. Musíte tiež získať lekársky posudok o Vašej zdravotnej spôsobilosti od Vášho všeobecného lekára. Stojí okolo 20 - 30 €. 

Pri vypĺňaní žiadosti o zbrojný preukaz ďalej musíte odôvodniť, prečo by Vám mali povoliť držať a nosiť zbraň. Dôvodom môže byť zberateľstvo, poľovníctvo či rôzne športové aktivity, ale aj Vaše povolanie, a to aj ak ste právnik, investigatívny novinár a pod. Vždy však treba uviesť vysvetlenie.

K žiadosti, ktorú si stiahnete na stránke ministerstva vnútra, doplníte ešte:

 • kolok v sume 16,50 €
 • psychologický a lekársky posudok, ako uvádzame vyššie,
 • dve aktuálne fotografie Vašej tváre v rozmeroch 30 x 35 mm, 
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že máte oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • úradne overenú kópiu poľovného lístka (ak žiadate o ZP pre skupinu D),
 • potvrdenie o členstve v streleckej organizácii (ak žiadate o ZP pre skupinu E),
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časti.

Žiaden z dokladov nesmie byť starší než 3 mesiace. Žiadosť podávate na príslušnom oddelení okresného riaditeľstva policajného zboru. Pokiaľ bude v poriadku, pozvú Vás na skúšku, ktorú by ste mali absolvovať do 60 dní od podania žiadosti. Overte si termíny vopred, aby Vám náhodou na prípravu neostal iba jeden týždeň.

TIP: Buďte pokorný a príjemný pri odovzdávaní žiadosti. Je pravdepodobné, že policajta, s ktorým ste sa stretli, budete mať v komisii aj na skúške. Je lepšie urobiť dobrý prvý dojem.

 

Ako prebieha skúška na zbrojný preukaz?

Skúška začína už Vašou prípravou. Hoci len teoretickou, keďže so skutočnou strelnou zbraňou sa na skúške nestretnete. Je paradoxné, že zbrojný preukaz viete získať bez toho, aby ste niekedy  držali v ruke zbraň.

Pripraviť sa môžete napr. z knihy: Zbrojný preukaz (Príprava na skúšku): Jozef Majoroš a Renáta Majorošová, r. 2018 alebo z jej staršieho vydania. No ideálne sa spýtajte na odporúčanú literatúru pri podávaní žiadosti o „zbroják“. Po preštudovaní teórie by bolo vhodné zájsť na strelnicu vo Vašom okolí a naučiť sa zaobchádzať so zbraňou. Alebo absolvujte kurz so skúseným inštruktorom.

V deň skúšky bude potrebný ešte kolok v sume 49,50 €. Všetky ďalšie poplatky (v prípade opakovania skúšky, rozšírenia zbrojného preukazu a pod.) nájdete znovu na stránke MV SR.

V  skúšobnej komisii sedia spravidla 2 policajti a prokurátor. Vytiahnete si niekoľko otázok. Máte čas na prípravu a následne na ne odpovedáte. Pokiaľ uspejete, bude Vám vydaný zbrojný preukaz. Jeho platnosť je 10 rokov, ak ste občan SR. Ak ste cudzinec (samozrejme, s pobytom na území SR), môže to byť menej.

A čo potom? Môžete len tak ísť a kúpiť si malorážkubrokovnicu alebo guľovnicu? Ako čerstvý držiteľ ZP, ktorý práve úspešne absolvoval skúšku, budete vedieť, ktorú zbraň si môžete ísť priamo kúpiť do obchodu a následne ohlásiť nadobudnutie na polícii, a ktorú si môžete kúpiť len na základe vopred vydaného nákupného povolenia

Dúfame, že sme Vám prehľadne vysvetlili postup na získanie zbrojného preukazu. Samozrejme, na Slovensku sa môže líšiť prístup jednotlivých členov policajného zboru. Na detaily sa pýtajte a informácie si overujte u kompetentných osôb. Pre istotu viackrát. Držíme Vám palce.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia